Kapellet

Kapellet

I Hudiksvalls skärgård finns sju särpräglade fiskarkapell vid de olika fiskelägena. Det äldsta ligger på Bergön norr om Hornslandet och kom troligen till redan i slutet av medeltiden. Under 1600- och 1700-talen byggdes ytterligare fyra fiskarkapell på Bålsön, Kuggörarna, Agön och Kråkön. Hölick fick sitt kapell 1930.

Olmens kapell är det yngsta i skaran, invigt så sent som den 4 augusti 1956 vid en högtidlig ceremoni av dåvarande ärkebiskopen Yngve Brilioth. Då var det traditionella småskaliga strömmingsfisket i skärgården redan på väg att bli historia. Olmens kapell kan därför ses som slutvinjett för en månghundraårig fiskeepok.

Historien om Olmens kapell börjar på 1940-talet. Fram till denna tid hade fiskarbefolkningen på Olmen fått ta sig till Hölick för gudstjänster. Ibland fick också Olmens dansbana fungera som gudstjänstlokal. Det ville man nu ändra på. Inget fiskeläge var riktigt komplett utan sitt eget gudshus. En insamling startades för kapellbygget. Vid en friluftsgudstjänst på Olmen sommaren 1949 togs kollekt upp till det blivande kapellet. Privata gåvor och andra kollekter gav tillsammans närmare 30 000 kr.

Eldsjälen bakom projektet var Harry Freyschuss, kommunalman och kyrkoherde i Hälsingtuna församling under perioden 1939-1965. På försommaren år 1955 uppfördes kapellet av byggmästare Gustav Westner efter verkmästare Fredrik Forslunds ritningar med timmer som fällts på ön och med hjälp av fiskare och sommargäster på Olmen. Bygget skedde med monteringsfärdiga väggblock som tillverkades på Håstaholmen i Hudiksvall. Efter målning och inredning förättades sedan invigningen i augusti 1956.

Olmens kapell har ingången i väster, långhus och en utbyggd sakristia i öster. Exteriören är klädd med träpanel, målad i ljust grått. Sadeltaket är täckt med tegel och kröns av smeden Johan Johanssons smäckra takspiror. Vid västgaveln är klockstapeln i järn fäst. Fönstren är rektangulära med luckor. Kyrkorummet har ett s.k. tredingstak, och såväl innerväggar som tak är klädda med ljusgrå träpanel.

Inredningen är enkel, tillverkad i trä, och mestadels samtida med kapellet. Dopfunten med silverskål och kapellets klocka har skänkts av olika företag i Hudiksvall. Ett vikingaskepp i metall hänger som votivskepp från taket. Varje år firas vanligen en gudstjänst under högsommaren (”prästhelg”) och en ljusmässa med musikunderhållning på höstkanten, av tradition sista lördagen i augusti. För många Olmenbor är ljusmässan och den efterföljande lyskvällen sommarens final.

Olmens kapell används också som möteslokal, bl.a. av öns samfällighetsförening, och för konserter under sommaren. I kapellet finns en gästbok, fotoalbum och kartor, samt diverse litteratur om Olmen och om den övriga skärgården och annan Olmeniana. Kapellet tillhör Hälsingtuna församling och Hälsingtuna-Rogta pastorat, men förvaltas av en särskilt kapellstiftelse.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *