Om Olmen

Olmen är en ö (egentligen två öar: Tunaolmen och Idenorsolmen) med fiskeläge ytterst i Hudiksvalls skärgård vid Bottenhavets kust. Namnet Olmen kommer troligen från ordet “holmen”, där ett h har fallit bort. Öarna är allmänningar till socknarna Hälsingtuna respektive Idenor och har varit säsongvis bebodda av fiskare under flera hundra år. Numera har yrkesfisket praktiskt taget försvunnit och de flesta som vistas på Olmen är sommarboende.

Tunaolmen har skyddad hamn, gästbrygga och kapell i fiskeläget. Idenorsolmen är idag obebodd, men i Gammelhamnen på öns östsida finns bebyggelserester som vittnar om att människor bott och arbetat här tidigare under historien. Troligen övergavs bosättningen på Idenorsolmen redan under 1700-talet när landhöjningen grundade upp den dåvarande hamnbassängen. Dagens fiskeläge på Tunaolmen är känt åtminstone från mitten av 1600-talet.

Tunaolmen är ca 3,5 x 2 km, Idenorsolmen något mindre. Båda Olmarna är kuperade och når som mest upp till drygt 50 meter över havet. Marken består mestadels av morän. Vid stränderna finns klapperstensfält och mäktiga strandvallar. Öarnas inre består av barrblandskog med gran och tall. I sänkor ligger små myrar och tjärnar. Här kan man träffa på älg, hare, och skogsfågel. Större delen av skogen – stränderna och klapperstensfälten undantagna – brukas sedan lång tid tillbaks och skogens ålder är därför varierande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *