Kallelser & dagordningar

OLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Organisationsnummer 717904-4396

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas till årsmöte söndagen 10 juli 2022 kl. 12.00 i Kapellet

Kallelsen finns även anslagen på våra anslagstavlor

DAGORDNING

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *