Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 190714.

Ordförande Hans Strömberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Hans Strömberg valdes som ordförande för mötet
 2. Maria Westerlund valdes till sekreterare för mötet.
 3. Magnus Hasselhuhn och Hans Westerlund valdes som justeringsmän.
 4. Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018.

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen om bland annat att det har installerats en ny pump vid brunnen i hamnen vid gästbryggan, locket till brunnen är tillslutet. Midsommarfirande med dans och lekar.

Årliga brandövningar samt arbetsdag som avslutas som traditionsenligt med gemensam grillfest.

Kyrkhelg med kaffeservering samt ljusmässa med musikunderhållning och kvällsvickning.

Planering av byte av stenkista och brygga på Hölick har påbörjats.

Resultatberäkning: Årets resultat utvisar en vinst på 9313 kronor.

En faktura på försäkringen som Post Nord skickade till fel adress blev ej betald.

 1. Beslut om att avsätta pengar till underhållsfonden avslogs av mötet.

Underhållsfonden diskuterades om den behövs, men underhållsfonden är inskrivet i stadgarna för behov för olika kostnader.

Styrelsen samt brygg-gruppen ska beräkna kostnad för den nya bryggan på Hölick.

Lasse Mörk läste upp revisorernas berättelse som även de poängterade den obetalda försäkringen.

 1. Mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen.
 2. Ingen ersättning till styrelsen.
 3. Ingen höjning av medlemsavgiften.
 4. Val av styrelse omval Per Bjellman 2 år samt Ann-Catrine Rundlöf 2år. Ann-Catrine valdes även som styrelseordförande.
 5. Val av revisorer valdes Lars Mörk samt Vivianne Åsell samt Stig Norberg som suppleant.
 6. Till valberedningen valdes Janne Rundlöf samt Andres Skogrand.
 7. Övrig fråga:

En fråga om vattenkvalliten i våra brunnar togs upp och ett vattenprov önskades, olika åsikter om den frågan. Genom en röstning kom mötet fram till att vattenprov ska tas i tre olika brunnar. En på haret samt båda brunnarna i hamnen. Magnus Hasselhuhn ansvarar för att vattenprovet tas och lämnas in.

Brygg-gruppen berättade att de hade fått tillstånd för att bygga en ny brygga på Hölick som påbörjas i höst eller till nästa vår.

Flyttat en brandspruta längre in i hamnen, så nu finns det utplacerade brandsprutor på 4 ställen på ön. Bristvara på brandslangar, ev köpa eller fråga efter om att få av räddningstjänsten.

En container ska ställas på Hölick så vi kan slänga skrot, endast för Olmenbor.

Årets kyrkvärdar är Johanna Nordkvist samt Magdalena Holter.

Kyrkhelgen 21/7 blir det dop, familjen Mörk ansvar för kyrk-kaffe.

Påminnelse om brandövning efter avslutat möte både i hamnen och i sundet.

Ordförande avslutar mötet.

Sekreterare                                                      Ordförande

Maria Westerlund                                                        Hans Strömberg

Justerare                                                          Justerare

Magnus Hasselhuhn                                                    Hans Westerlund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *