Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 210711.

Ordförande Ann-Catrine Rundlöf hälsade alla välkomna till årsmötet.

 1. Ann-Catrine Rundlöf valdes till ordförande för stämman.
 2. Maria Westerlund valdes till sekreterare för stämman.
 3. Lennart Engberg och Hans Strömberg valdes till justerare.
 4. Ordförande läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2020, den traditionsenliga midsommarfirandet ställdes in samt delar av årliga arbetsdagen med grillknytis pga rådande coronapandemi. Årsmötet hölls utomhus enligt rådande riktlinjer.

Ordförande läste även upp revisorernas berättelse.

AnnKristin Åsell gick igenom förvaltningsberättelsen, balans och resultaträkning. Året 2020 visar ett resultat av en vinst på 5343 kronor. Disponibla medel efter årets vinst 68.817 kronor. Årets kostnad är Olmenbryggan på Hölick 29.000 kronor från underhållsfonden. Underhållsfonden uppgår därefter till 879 kronor.

AnnKristin berättade även att hon avslutar sitt uppdrag som kassör.

 1. Stämman beslutade att avsätta 10.000 kronor till underhållsfonden
 2. Stämman godkände balans och resultaträkningen samt gav styrelsen ansvarsfrihet.
 3. Ingen motion eller framställande från medlemmarna.
 4. Stämman beslutade att ingen ersättning till styrelse eller revisorer.
 5. Stämman beslutade att höja årsavgiften till 500 kronor från 2022
 1. Val av styrelse omval Ann-Catrine Rundlöf 2 år samt Per Bjellman 2 år.

Ann-Catrine Rundlöf valdes till styrelseordförande 1 år.

Val av suppleanter Peter Nygren samt Ingemar Lund.

Val av revisorer

Lasse Mörk och Vivianne Åsell.

Suppleant Stig Norberg

Val av valberedning

Janne Rundlöf och Andreas Skogrand

 1. Övriga frågor:

Staffan Nyman väljs som kassör då AnnKristin Åsell avgår.

Det planeras en pilgrimsvandring kommande kyrkhelg, vandringen ska utgå från kapellet, hamnen, slipen, sundet och tillbaka till kapellet.

Johanna Nordkvist och Magdalena Holter ansvarar för kaffeservering.

Ann-Catrine Rundlöf gav alla medlemmar sin mejladress ac.rundlof@gmail.com så alla som har mejl kan skicka henne

sin hemadress, fastighetsbetäckning, telefon och mobilnummer.

Tanken är att kunna skicka medlemsavgift, inbjudan till årsmöte och planering för sommaraktiviteter via mail till de som har. Övriga som inte har mejladress får inbetalningskort samt övrig information som tidigare.

Det framkom att det är besvärligt med i och ur stigning på den nya Olmen-bryggan på Hölick. Bryggan blir för hög när det är lågvatten.

Stämman beslutade att styrelsen tar tag i den frågan för en lösning.

Lennart Engberg meddelade att han vill lämna som brandansvarig på sundet, Ronny Elmlund har blivit tillfrågad och tackat ja som ny brandansvarig.

Diskussion om gråvatten från större utrustning i stugor kom upp på stämman, frågan tas vidare till styrelsen.

Förfrågan om flaggstången som har gått av i höststormen om det planeras från kyrkan att sättas upp en ny. Johanna Nordkvist har lämnat in uppgifter om mått på den gamla flaggstången. Inget bestämt när de ska sätta upp en ny flaggstång.

Lars Åke Åsell planerar att måla om fyren i sommar.

Ordförande tackade för årsmötet och avslutade stämman.

Maria Westerlund                                     Ann-Catrine Rundlöf

Sekreterare                                              Ordförande

Justerare                                                  Justerare

Lennart Engberg                                       Hans Strömberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *