Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 170716.

 

 1. Stämman valde Hans Strömberg till ordförande.
 2. Stämman valde Maria Westerlund till sekreterare.
 3. Erik Nordqvist och Hans Westerlund valdes till justeringsmän.
 4. Ordförande läste upp styrelsens och revisorernas berättelse.
 5. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
 6. Inget framställande eller motion från medlemmar till mötet.
 7. Ingen ersättning till styrelsen.
 8. Medlemsavgift fortsatt 400 kronor, ett förslag om ingen avgift till reparationsfonden godkändes av stämman.
 9. Ann-Katrine Rundlöf och Per Bjellman valdes om till styrelsen på 2år. Hans Strömberg valdes om till styrelseordförande på 1år.
 10. Lasse Mörk och Vivianne Åsell valdes om till revisorer samt Stig Norberg som suppleant.
 11. Janne Rundlöf och Andreas Skogrand valdes om till valberedningen.
 12. Johanna Nordqvist valdes som kontaktperson till Hudiksvalls kyrka.
 13. Johanna Nordqvist och Margareta Stillberg valdes till kyrkvärdar.

Johanna Nordqvist och Margareta Stillberg ansvarar för kyrkkaffet den 30/7, till ljusmässan är det för närvarande ingen utnämnd till ansvar av kaffeservering

En fråga kom upp om tillgång till en dosa för bommen på Hölick, alla som har ett behov av dosa ska höra av sig till Stig Norberg så ska det beställas hem.

Diskussion om sophanteringen på Hölick samt att vi betalar samma avgift som boende på Agön och Kråkön fast vi fraktar våra sopor själva till Hölick. Hans Strömberg, Per Bjellman och Stig Norberg ska ta kontakt med miljökontoret – tekniska nämnden för vidare diskussion.

En fråga om varje stugägare kan förvara brandsläckaren inom räckhåll utomhus vid ev brand,  påbörja släckningsarbetet snabbare i väntan på att stora brandsprutan är ihopkopplad. Stämman kom överens och rekommenderar att brandsläckarna skall vara åtkomliga vid varje hus. Bestämdes att införskaffa 6 stycken mindre brandsläckare som förvaras i brandbodarna. Den gamla brandsprutan i sundet ska tas bort och skrotas då den inte längre fungerar.

 

Stämmoprotokollen förvaras i en pärm i kapellet.

 

 

 

Sekreterare

Maria Westerlund

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>