Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 180708.

 

22 personer var närvarande på stämman.

Stämman öppnades av ordförande Hans Strömberg och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnade han Peter och Sofia Nygren som nya stugägare på Olmen.

Ordförande för stämman valdes Hans Strömberg.

Sekreterare för stämman valdes Maria Westerlund.

Två justeringsmän valdes Annelie samt Åsa.

Ordförande läste genom styrelsens verksamhetsberättelse under året 2017 och att ekonomin är god och vi har gått i vinst.Lasse Mörk läste revisorernas berättelse.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

Nyval 2 år till styrelsen: Maria Westerlund, Hans Strömberg, Johanna Nordkvist.  Stämman valde Hans Strömberg 1 år som ordförande.

Val av suppleanter 2 år: Ingemar Lundh och Stig Pettersson.

Val av revisorer: Lasse Mörk och Vivianne Åsell. Suppleant Stig Norberg

Val av valberedning:  Janne Rundlöf och Andreas Skogsrand.

Kontaktperson till kyrkan valdes Johanna Nordkvist.

Val till kyrkvärd Johanna Nordkvist och Magdalena Holter.

Stämman bestämde ingen ersättning till styrelsen eller revisorer.

Övriga frågor:

Maria W och Johanna N ansvarar för kaffeservering vid nästa prästhelg 15/7.

Magdalena H ansvarar för kaffeservering vid ljusmässan.

Johanna Nordkvist får uppdrag att ta kontakt med ansvariga från kyrkan för att öka städersättningen som har varit samma i många år.

Ordförande berättade att Olmenbryggan på Hölick är för hög och börjar bli i dåligt skick, har bildat en arbetsgrupp som består av Per Bjellman, Lasse Mörk, Hans Westerlund, ev Sverker Lindh och Hans Strömberg ska bygga stenkista i vinter hos Per B. Tidig vår resa bryggan på Hölick. Troligen så måste det grävas ur sand där befintlig brygga står.

En ritning ska ritas och söka bygglov hos byggnadsnämnden. Det kommer avsättas pengar till bygge av brygga. Stig Norberg meddelar Gunnar Sundblad ordförande för Hölicks hamnförening och tar upp det i styrelsen. Stämman beslutade att ett bryggbygge inleds 2018-2019.

Tidigare beslut om att testa vattenkvalité i vattenbrunnarna har visat sig vara dyrt, ett enklare test kommer att utföras av flourhalten som Maria W kan utföra och som är gratis från folktandvården. Kontakt med Katrin Molin på miljö och hälsa ska tas och göra en förfrågan om de står för kostnaden då vi har en gästbrunn.

Hans Strömberg och Stig Norberg haft ett möte med kommunen som har ansvar för sophanteringen på Hölick. Det framkom att kommunen har ansvar för hantering av sopor och övrig sortering av en annan ägare-firma. En container extra är ditsatt för turister och båtgäster. Ingen ändring av kostnaden, man kunde avsäga sig sophantering 1 månad innan 15 april för hela perioden.

Uppmaning till alla stugägare ge stugnummer, mailadress och mobilnummer till AnnKatrin Rundlöf. Bra att alla har tillgång till mobilnummer om något tillbud händer på ön så vi kan hjälpa varandra.

 

Mötet avslutades av ordförande.

Olmen 180708

 

Sekreterare                                                                  Ordförande

Maria Westerlund                                                      Hans Strömberg

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *