Besökare/visitors

Olmen (karta) ligger ca. 3 km från närmaste väg vid Hölick längst ut på Hornslandets södra spets och saknar fasta kommunikationer med fastlandet. För att ta sig hit behöver man antingen egen båt eller ha avtalat skjuts med någon av de boende på ön. Övernattningsmöjlig- heter på Olmen får man ordna själv. Rinnande vatten, el, bredband och fast telefon saknas också för besökare. All proviant m.m. måste medföras.

På Olmen finns två gästbryggor i anslutning till fiskeläget och dessutom två gästhamnar på andra delar av ön. Vatten kan hämtas i pumpen som är centralt belägen i fiskehamnen. Till Hölick, där det finns parkeringsmöjligheter, minilivs, matservering och en camping/resort, tar man sig enkelt med bil eller sommartid med buss (linje 37) från Hudiksvall. I samband med den årliga ljusmässan i Olmens kapell, vanligen sista lördagen i augusti, brukar öns samfällighetsförening organisera båttransport från Hölick för allmänheten.

Gästbryggor:

  • Fiskeläget: ca. 4 gästplatser, 2 m djup, toalett och sopställ. Se giltigt sjökort för säker insegling.
  • Olmsundet: ca. 2 gästplatser, 2,5 m djup, toalett och sopställ.

Gästhamnar:

  • Berghamn: ca. 8 gästplatser, 1,7 m djup, toalett, vindskydd och grillplats, sopställ.
  • Klubbviken: ca. 10 gästplatser, 2,0 m djup, toalett, vindskydd och grillplats, sopställ.

Bojar:

Position:

Sjökort:

  • Kustkort: 53 – Bottenhavet och norra Ålands hav.
  • Skärgårdskort: 532 – Hällgrund – Hudiksvall – Hornslandet.

Kartor:

  • Blå kartan 155, Hudiksvall, täcker hela skärgården från Hudiksvall till Söderhamn.
  • Gröna kartan Hudiksvall 15H NV och 15H NO, täcker hela Hudiksvalls skärgård.
  • Gula kartan 15H:65, Tunaolmen.

Vägbeskrivning:

  • Närmaste vägförbindelse är Hölick längst ut på Hornslandet, ca. 30 km sydost om Hudiksvall. Avfarten från E4 ligger ungefär 3 km norr om Hudiksvall. Följ skyltning mot Hornslandet/Hölick.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *