Föreningen

Olmens samfällighetsförening är en s.k. gemensamhetsanläggning, ägd av de boende på Olmen. Föreningen äger och förvaltar markområdet i och kring fiskehamnen på Tunaolmens sydöstra del, underhåller öns båda gästbryggor, dansbana, båtslip och brunnar m.m, ansvarar för brandredskap och brandövningar, organiserar midsommarfirande, röjer stigar, planerar muddring och mycket annat.

Olmens samfällighetsförening bildades år 2000 ur den tidigare Olmens hamnförening, som i sin tur kom till i början av 1970-talet för att ansvara för Olmenbornas gemensamma intressen och representera Olmen gentemot myndigheter och markägare. Samfällighetsföreningen har idag ca. 35 delägande fastigheter. Ordförande är för närvarande Ann-Catrine Rundlöf.

Kartskissen här nedanför visar det markområde på drygt 30 hektar, Tuna-Björka 6:14, som samfällighetsföreningen äger och förvaltar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *